igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg
Anneli Vossman Strömberg

Jag är rektor och förskolechef på Freinetskolan Mimer sedan 2007. Dessförinnan arbetade jag som freinetpedagog och arbetslagsledare på Mimer sedan skolan startades 1997. Jag är alltså ”gammal i gården” – en eldsjäl - och älskar mitt arbete på vår kreativa och inspirerande arbetsplats! Här träffar jag varje dag underbara och kunskapstörstande barn och ungdomar, engagerade och proffsiga medarbetare samt nyfikna och intresserade föräldrar och andra besökare.

Som rektor och förskolechef på Mimer har jag ett delegerat ansvar från styrelsen över budget, personal och verksamhetens kvalitet. Till min hjälp har jag en ledningsorganisation, som består av lagledare med ledningsansvar och ekonomiansvariga med ekonomiskt ansvar i varje arbetslag. Jag är utbildad inom den statliga rektorsutbildningen och har även gått rektorslyftet på Uppsala Universitet. Jag har en magisterexamen i didaktik. Du kan läsa mer om mitt sätt att leda i Rektors ledningsdeklaration.

Jag är väldigt intresserad av pedagogiska frågor, läser mycket inom området och skriver gärna artiklar och föreläser. Det kan handla om ämnen som: Freinetpedagogik, Arbetslagsledarrollen, Att arbeta i tema, Elevledda utvecklingssamtal, Pedagogisk bedömning, IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i skola och förskola samt om Sokratiska samtal. 

På fritiden gillar jag att snickra på mitt sekelskifteshus och att tillbringa tid i skärgården. Mitt stora intresse för teater tar också tid och plats, något som jag också har fört med mig till arbetslivet, då jag årligen har det stora nöjet att producera och regissera Freinetskolan Mimers 9:ors teaterproduktion.

E-postadress till mig: anneli.vs@mimer.org

 

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org